EN
Image
PSYCHIATRIA NOVA

O NAMAPsihijatrijska ordinacija “Psychiatria Nova” nalazi se u Novom Sadu i bavi se prevencijom i lečenjem mentalnih poremećaja kod odraslih, dece i mladih. Osnovana je juna 2014. godine, nakon odluke dr Slađane Martinović Mitrović i dr Dragana Mitrovića da posle dugogodišnjeg rada u Kliničkom centru Vojvodine nastave svoju stručnu delatnost u privatnoj praksi.
Uz visoku profesionalnost i veliko iskustvo u tretmanu mentalnih poremećaja, naš topao i saosećajan pristup pomaže klijentima da se fokusiraju na konstruktivne korake u postizanju emocionalne ravnoteže. Razumevanje, poverenje, posvećenost, smisao za humor i uverenje da je promena uvek moguća osnovne su načela kojima se rukovodimo u svom radu.
U ordinacija “Psychiatria Nova” obezbedili smo mirno i prijatno okruženje, stimulativno kako za klijenta, tako i za terapeuta. Naša vrata otvorena su za osobe svih uzrasta koje trpe psihičku patnju, kao i za one koji žele da se izbore sa unutrašnjim i spoljašnjim izazovima, povećaju zadovoljstvo i kvalitet života. Načinom rada i sistemom zakazivanja princip diskrecije u potpunosti je ispoštovan.

KONTAKT

Radno vreme (radni dan): 08:30-12:30 15:00-19:00
Adresa: Alekse Šantića 74/II
Grad: Novi Sad
Telefon: +381 63 8310862
Mobilni: +381 64 2538510
Email: office@psychiatrianova.rs
Web sajt: http://psychiatrianova.rs

KAKO DO NAS

Nađi putanju

PRATITE NAS

SAČUVAJ vCARD

Pritisnite dugme Sačuvaj vCard i kontakt će automatski biti sačuvan

Psihijatrijaska procena

Psihijatrijaska procena

U prvom razgovoru sa psihijatrom utvrđuje se priroda problema zbog koje se osoba javlja, uz stavljanje akcenta na sagledavanje najvažnijih faktora koji su doveli do nastanka problema.

Powered by: Moja Vizit Karta

Tretman mentalnih poremećaja

Tretman mentalnih poremećaja

Već tokom prvog susreta, psihijatar daje klijentu svoje mišljenje i predlog na koji način se može rešavati problem zbog koga se klijent javio.

Powered by: Moja Vizit Karta

Psihijatrijska veštačenja

Psihijatrijska veštačenja

U našoj ordinaciji obavljamo i sveobuhvatne psihijatrijske preglede uz formulisanje stručnog nalaza za potrebe različitih ustanova.

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

SR
Image
PSYCHIATRIA NOVA

ABOUT USPsihijatrijska ordinacija “Psychiatria Nova” nalazi se u Novom Sadu i bavi se prevencijom i lečenjem mentalnih poremećaja kod odraslih, dece i mladih. Osnovana je juna 2014. godine, nakon odluke dr Slađane Martinović Mitrović i dr Dragana Mitrovića da posle dugogodišnjeg rada u Kliničkom centru Vojvodine nastave svoju stručnu delatnost u privatnoj praksi.
Uz visoku profesionalnost i veliko iskustvo u tretmanu mentalnih poremećaja, naš topao i saosećajan pristup pomaže klijentima da se fokusiraju na konstruktivne korake u postizanju emocionalne ravnoteže. Razumevanje, poverenje, posvećenost, smisao za humor i uverenje da je promena uvek moguća osnovne su načela kojima se rukovodimo u svom radu.
U ordinacija “Psychiatria Nova” obezbedili smo mirno i prijatno okruženje, stimulativno kako za klijenta, tako i za terapeuta. Naša vrata otvorena su za osobe svih uzrasta koje trpe psihičku patnju, kao i za one koji žele da se izbore sa unutrašnjim i spoljašnjim izazovima, povećaju zadovoljstvo i kvalitet života. Načinom rada i sistemom zakazivanja princip diskrecije u potpunosti je ispoštovan.

CONTACT

Working time (working days): 08:30-12:30 15:00-19:00
: Alekse Šantića 74/II
City: Novi Sad
Telephone: +381 63 8310862
Mobile: +381 64 2538510
Email: office@psychiatrianova.rs
Web: http://psychiatrianova.rs

OUR LOCATION

Get directions

FOLLOW US

SAVE vCARD

Press Save vCard and contact will be automatically saved

Psihijatrijaska procena

Psihijatrijaska procena

U prvom razgovoru sa psihijatrom utvrđuje se priroda problema zbog koje se osoba javlja, uz stavljanje akcenta na sagledavanje najvažnijih faktora koji su doveli do nastanka problema.

Powered by: Moja Vizit Karta

Tretman mentalnih poremećaja

Tretman mentalnih poremećaja

Već tokom prvog susreta, psihijatar daje klijentu svoje mišljenje i predlog na koji način se može rešavati problem zbog koga se klijent javio.

Powered by: Moja Vizit Karta

Psihijatrijska veštačenja

Psihijatrijska veštačenja

U našoj ordinaciji obavljamo i sveobuhvatne psihijatrijske preglede uz formulisanje stručnog nalaza za potrebe različitih ustanova.

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta