EN
Image
ENOLAB DOO - BEOGRAD

O NAMAEnolab doo je enološka laboratorija, osnovana 2014. godine sa ciljem da bude podrška malim, srednjim i velikim vinarijama u proizvodnji vina. Jedna od retkih konsultantskih firmi koja u svojim redovima ima kako teorijskih tako i praktičnih iskustava u sverama vinarstva i vinogradarstva.
Konsultanti:
• Prof. dr Aleksandar Petrović je profesor na Poljoprivrednom fakultetu, na Katedri za tehnologiju konzervisanja i vrenja. Laboratoriski rad zapošeo kao saradnik na predmetu tehnologija vina na Poljoprivrednom fakultetu još davne 2000. Godine. Svoj praktični rad u proizvodnji vina započinje 2002. godine, u saradnji sa predmetnim nastavnikom, kao tehnolog na OD Poljoprivrednog fakulteta „Radmilovac“, na poslovima primarne prerade grožđa, vinifikacije, nege i odležavanja vina u okviru vinskog podruma navedenog oglednog dobra. Godine. Član je više regionalnih komisija za ocenjivanje vina i jakih alkoholnih pića. Član je radne grupe za izradu Pravilnika i zakona o vinu i član Komisije za ocenu organoleptičkih svojstava vina koju je formiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Takođe je član Komisije za zaštitu geografskog porekla vina pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
• Dipl. ing. Vladimir Panajotović, sa dugogodišnjim iskustvom u struci, svoj enološki put je započeo sa svojim ocem, prof. dr Viktorom Panajotovićem u Vinariji „Esencijal“ još 2000. godine, a kasnije od 2003. godine u vinariji „ Vinovita – Podrum Panajotović“ je i sam nastavio da proizvodi vino u Podrumu Panajotović. Završio je Poljoprivredni fakultet, smer prehrambena tehnologija biljnog porekla. Svoje tehnološke usluge pruža drugim vinarijama već dugi niz godina. Specijalizant na Poljoprivrednom fakultetu – smer prehambena tehnologija odsek hemija hrane.
Kako Vam možemo pomoći:
- Projektovanje vinarija – kompletna dokumentacija vezana za opremu i prizvodne. Prostorije, mogućnoost i arhitektonsko
- gradjevinskih projekata, po principu ključ u ruke
- Konsalting za opremanje vinarija – optimizacija opreme za proizvodnju prema Vašim željenim kapacitetima.
- Konsalting u proizvodnji vina – kompletno vodjenje proizvodnog procesa proizvodnje sa kompletnim fizičko-hemijskim analizama.
- Konsalting u proizvodnji rakija
- kompletno vodjenje proizvodnog procesa proizvodnje (fermentacija, pečenje rakija i finalizacija)
- Kompletne laboratorijske fizičko-hemijske analize potrebne za vina i rakije
- Senzorno ocenjivanje vina i rakija zbog deklarisanja
- Uslužna proizvodnja vina (muljanje, presovanje, fermentacija, finalizacija, stabilizacija...)
- Uslužno pakovanje i etiketiranje (flaširanje, etiketiranje, pakovanje u kutije, paletiranje...). Na vama je da napravite dobro vino, a na nama da savetima i drugim načinima pomognemo u tome ( ili vam to omogućimo – izaberi šta ćeš). Uvek treba imati na umu staru poslovicu „ Bolje sprečiti nego lečiti“ i zbog toga pomno treba pratiti svaki korak u proizvodnji vina, od izbora opreme, održavanja vinograda do flasiranja finalnog proizvoda, jer zbog jedne male greške ili čak nedovoljne opreznosti, vino može izgubiti mogućnost da postane vrhunsko i obožavano među ljubiteljima i poznavaocima pravog kvaliteta.

KONTAKT

PIB: 108779832
Adresa: Orahovačka 17
Grad: Beogard
Telefon: +381 64 1951546
Mobilni: +381 64 1660637
Email: enolabbeograd@gmail.com

KAKO DO NAS

Nađi putanju

PRATITE NAS

SAČUVAJ vCARD

Pritisnite dugme Sačuvaj vCard i kontakt će automatski biti sačuvan

Kontrolu kvaliteta šire

Kontrolu kvaliteta šire

- određivanje količine šećera u širi denzitimetrijski (širomer po OECHSLE-u);
- određivanje količine šećera u širi denzitimetrijski (ANTON PAAR);
- određivanje momenta berbe grožđa;
- nadzor nad primarnom preradom grožđa i fermentacijom.

Powered by: Moja Vizit Karta

Nega mladog vina

Nega mladog vina

- određivanje količine slobodnog i ukupnog sumpor dioksida aspiracionom metodom (OIV);
- određivanje količine slobodnog i ukupnog sumpor dioksida metodom po RIPPER-u;
- određivanje količine alkohola ebulioskopom (tačnost od jedne decimale ± 0,3);
- određivanje količine alkohola denzitimetrijski (ANTON PAAR tačnost od dve decimale);
- određivanje količine ukupnog ekstrakta u vinu denzitimetrijski (ANTON PAAR tačnost od dve decimale);
- određivanje količine ukupnih kiselina u vinu volumetrijski;
- određivanje količine isparljivih kiselina metodom po BLAREZ-u.

Powered by: Moja Vizit Karta

Pripremanje vina za flaširanje

Pripremanje vina za flaširanje

- određivanje stabilnosti na taloženje proteina (BENTOTEST);
- određivanje stabilnosti na taloženje tartarata;
- korekcija ukusa vina.

Powered by: Moja Vizit Karta

Basic paket

Basic paket

Basic paket – obuhvata kompletna laboratorijska ispitivanja, od berbe do finalizacije vina ( odredjivanje
slobodnog i ukupnog so2, odredjivanje količine kiselilina, ph, alkohol, ukupni ekstrakt, proteinska
stabilnost, stabilnost na streš ...)

Powered by: Moja Vizit Karta

Standard paket

Standard paket

Standatd paket – obuhvata komletan basic paket, odredjivanje tehnološkog procesa za proizvodnju vina,
otimizacija procesa vezan za godinu, berbu, pomoć u vodjenju, korekcija starih i mladih vina,
finalizacijaa i sklapanje mladih vina.

Powered by: Moja Vizit Karta

Advanced paket

Advanced paket

Advanced paket – obuhvata predhodna dva paketa, plus 50% za usluge proizvodnje vina (muljanje, presovanje, vinifikacija, fermentacija, filtriranje, flaširanja, etiketiranja) ; 10% popusta na kompletnu enologiju Enovitis - ovog programa.

Powered by: Moja Vizit Karta

Laboratorija

Laboratorija

- Odredjivanje slobodnog po Riperu SO2 - Odredjivanje ukupnog po Riperu SO2 - Odredjivanje ukupnog i slobodnog SO2 – aspiraciona metoda - - Odredjivanje količine alkohola ebulioskopom – tačnost +/- 0,3 - Odredjivanje količine alkohola i ukupnog ekstrakta denzimetrijski – - Određivanje ukupnih kiselina u vinu volumetrijski - Odredjivanje isparljivih kiselina metodom po Blarez-u - Odredjivanje stabilnosti na taloženje proteina - Odredjivanje stabilnosti na taloženje tartarata - Korekcija vina - Sklapanje vina - Deklarisanje vina (karakteristične arome, ukus, boja) - Projektovanje vinarije - Konsultacije oko opremanja vinarija (ekonomizacija proces proizvodnje)

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

SR
Image
ENOLAB DOO - BEOGRAD

ABOUT USEnolab doo je enološka laboratorija, osnovana 2014. godine sa ciljem da bude podrška malim, srednjim i velikim vinarijama u proizvodnji vina. Jedna od retkih konsultantskih firmi koja u svojim redovima ima kako teorijskih tako i praktičnih iskustava u sverama vinarstva i vinogradarstva.
Konsultanti:
• Prof. dr Aleksandar Petrović je profesor na Poljoprivrednom fakultetu, na Katedri za tehnologiju konzervisanja i vrenja. Laboratoriski rad zapošeo kao saradnik na predmetu tehnologija vina na Poljoprivrednom fakultetu još davne 2000. Godine. Svoj praktični rad u proizvodnji vina započinje 2002. godine, u saradnji sa predmetnim nastavnikom, kao tehnolog na OD Poljoprivrednog fakulteta „Radmilovac“, na poslovima primarne prerade grožđa, vinifikacije, nege i odležavanja vina u okviru vinskog podruma navedenog oglednog dobra. Godine. Član je više regionalnih komisija za ocenjivanje vina i jakih alkoholnih pića. Član je radne grupe za izradu Pravilnika i zakona o vinu i član Komisije za ocenu organoleptičkih svojstava vina koju je formiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Takođe je član Komisije za zaštitu geografskog porekla vina pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
• Dipl. ing. Vladimir Panajotović, sa dugogodišnjim iskustvom u struci, svoj enološki put je započeo sa svojim ocem, prof. dr Viktorom Panajotovićem u Vinariji „Esencijal“ još 2000. godine, a kasnije od 2003. godine u vinariji „ Vinovita – Podrum Panajotović“ je i sam nastavio da proizvodi vino u Podrumu Panajotović. Završio je Poljoprivredni fakultet, smer prehrambena tehnologija biljnog porekla. Svoje tehnološke usluge pruža drugim vinarijama već dugi niz godina. Specijalizant na Poljoprivrednom fakultetu – smer prehambena tehnologija odsek hemija hrane.
Kako Vam možemo pomoći:
- Projektovanje vinarija – kompletna dokumentacija vezana za opremu i prizvodne. Prostorije, mogućnoost i arhitektonsko
- gradjevinskih projekata, po principu ključ u ruke
- Konsalting za opremanje vinarija – optimizacija opreme za proizvodnju prema Vašim željenim kapacitetima.
- Konsalting u proizvodnji vina – kompletno vodjenje proizvodnog procesa proizvodnje sa kompletnim fizičko-hemijskim analizama.
- Konsalting u proizvodnji rakija
- kompletno vodjenje proizvodnog procesa proizvodnje (fermentacija, pečenje rakija i finalizacija)
- Kompletne laboratorijske fizičko-hemijske analize potrebne za vina i rakije
- Senzorno ocenjivanje vina i rakija zbog deklarisanja
- Uslužna proizvodnja vina (muljanje, presovanje, fermentacija, finalizacija, stabilizacija...)
- Uslužno pakovanje i etiketiranje (flaširanje, etiketiranje, pakovanje u kutije, paletiranje...). Na vama je da napravite dobro vino, a na nama da savetima i drugim načinima pomognemo u tome ( ili vam to omogućimo – izaberi šta ćeš). Uvek treba imati na umu staru poslovicu „ Bolje sprečiti nego lečiti“ i zbog toga pomno treba pratiti svaki korak u proizvodnji vina, od izbora opreme, održavanja vinograda do flasiranja finalnog proizvoda, jer zbog jedne male greške ili čak nedovoljne opreznosti, vino može izgubiti mogućnost da postane vrhunsko i obožavano među ljubiteljima i poznavaocima pravog kvaliteta.

CONTACT

PIB: 108779832
: Orahovačka 17
City: Beogard
Telephone: +381 64 1951546
Mobile: +381 64 1660637
Email: enolabbeograd@gmail.com

OUR LOCATION

Get directions

FOLLOW US

SAVE vCARD

Press Save vCard and contact will be automatically saved

Kontrolu kvaliteta šire

Kontrolu kvaliteta šire

- određivanje količine šećera u širi denzitimetrijski (širomer po OECHSLE-u);
- određivanje količine šećera u širi denzitimetrijski (ANTON PAAR);
- određivanje momenta berbe grožđa;
- nadzor nad primarnom preradom grožđa i fermentacijom.

Powered by: Moja Vizit Karta

Nega mladog vina

Nega mladog vina

- određivanje količine slobodnog i ukupnog sumpor dioksida aspiracionom metodom (OIV);
- određivanje količine slobodnog i ukupnog sumpor dioksida metodom po RIPPER-u;
- određivanje količine alkohola ebulioskopom (tačnost od jedne decimale ± 0,3);
- određivanje količine alkohola denzitimetrijski (ANTON PAAR tačnost od dve decimale);
- određivanje količine ukupnog ekstrakta u vinu denzitimetrijski (ANTON PAAR tačnost od dve decimale);
- određivanje količine ukupnih kiselina u vinu volumetrijski;
- određivanje količine isparljivih kiselina metodom po BLAREZ-u.

Powered by: Moja Vizit Karta

Pripremanje vina za flaširanje

Pripremanje vina za flaširanje

- određivanje stabilnosti na taloženje proteina (BENTOTEST);
- određivanje stabilnosti na taloženje tartarata;
- korekcija ukusa vina.

Powered by: Moja Vizit Karta

Basic paket

Basic paket

Basic paket – obuhvata kompletna laboratorijska ispitivanja, od berbe do finalizacije vina ( odredjivanje
slobodnog i ukupnog so2, odredjivanje količine kiselilina, ph, alkohol, ukupni ekstrakt, proteinska
stabilnost, stabilnost na streš ...)

Powered by: Moja Vizit Karta

Standard paket

Standard paket

Standatd paket – obuhvata komletan basic paket, odredjivanje tehnološkog procesa za proizvodnju vina,
otimizacija procesa vezan za godinu, berbu, pomoć u vodjenju, korekcija starih i mladih vina,
finalizacijaa i sklapanje mladih vina.

Powered by: Moja Vizit Karta

Advanced paket

Advanced paket

Advanced paket – obuhvata predhodna dva paketa, plus 50% za usluge proizvodnje vina (muljanje, presovanje, vinifikacija, fermentacija, filtriranje, flaširanja, etiketiranja) ; 10% popusta na kompletnu enologiju Enovitis - ovog programa.

Powered by: Moja Vizit Karta

Laboratorija

Laboratorija

- Odredjivanje slobodnog po Riperu SO2 - Odredjivanje ukupnog po Riperu SO2 - Odredjivanje ukupnog i slobodnog SO2 – aspiraciona metoda - - Odredjivanje količine alkohola ebulioskopom – tačnost +/- 0,3 - Odredjivanje količine alkohola i ukupnog ekstrakta denzimetrijski – - Određivanje ukupnih kiselina u vinu volumetrijski - Odredjivanje isparljivih kiselina metodom po Blarez-u - Odredjivanje stabilnosti na taloženje proteina - Odredjivanje stabilnosti na taloženje tartarata - Korekcija vina - Sklapanje vina - Deklarisanje vina (karakteristične arome, ukus, boja) - Projektovanje vinarije - Konsultacije oko opremanja vinarija (ekonomizacija proces proizvodnje)

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta