EN
Image
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR LJILJANA PANAJOTOVIĆ

O NAMAPoverenje, sigurnost i tradicija! Za blistav osmeh i zdravlje vaših zuba! Stomatološka ordinacija dr Panajotović
Dobro došli u stomatološku ordinaciju dr Panajotović, specijalizovanu za pružanje usluga iz domena zubne implantologije i oralne hirurgije. Ordinaciju vodi dr Ljiljana Panajotović sa više od trideset godina iskustva.
Naša poslovna filozofija zasniva se na stručnom i kvalitetnom pristupu svakom pacijentu pojedinačno. Zahvaljujući konstantnom stručnom usavršavanju kao i praćenju najnovijih svetskih trendova i dostignuća, ordinacija dr Panajotović predložiće Vam najbolje rešenje iz domena zubne implantologije, oralne hirurgije, protetike, paradontologije, ortodoncije, rekonstruktivne stomatologije, primenom najsavremenijih uvoznih materijala, koji prate moderne svetske standarde.
Višedecenijsko iskustvo i saradnja sa najeminentnijim stručnjacima iz zemlje i inostranstva iz svih oblasti stomatologije, uz konstantnu edukaciju i posvećenost imaju za rezultat više od 10.000 zadovoljnih pacijenata. Kompletne stomatološke usluge se mogu zakazati u najkraćem mogućem roku tokom celog dana. Uz besplatni pregled i savremenu dijagnostiku dobićete savet kako da na najbolji način rešite svoj zdravstveni problem u skladu sa Vašim zahtevima i Vašim mogućnostima.

KONTAKT

Radno vreme (radni dan): 09:00-19:00
Adresa: Sinđelićeva 8, Vračar
Grad: Beogard
Telefon: +381 11 2455 166
Mobilni: +381 64 2199 867
Email: ljiljana@stomatoloska-ordinacija.org
Web sajt: http://www.stomatoloska-ordinacija.org/

KAKO DO NAS

Nađi putanju

PRATITE NAS

SAČUVAJ vCARD

Pritisnite dugme Sačuvaj vCard i kontakt će automatski biti sačuvan

Stomatološki pregled

Stomatološki pregled

STOMATOLOŠKI PREGLED 1250,00
UKLANJANJE MEKIH I ČVRSTIH NASLAGA NA ZUBIMA 2500,00
KONZERVATIVNA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA
LOKALNA ANESTEZIJA 1250,00
REVIZIJA JEDNOKORENOG ZUBA 3700,00
JEDNOPOVRŠINSKI KOMPOZITNI ISPUN 2800,00
DVOPOVRŠINSKI KOMPOZITNI ISPUN 3100,00
TROPOVRŠINSKI KOMPOZITNI ISPUN 3700,00
ENDODONTSKO LEČENJE JEDNOKORENOG ZUBA 4350.00
ENDODONTSKO LEČENJE DVOKORENOG ZUBA 5000,00
ENDODONTSKO LEČENJE VIŠEKORENOG ZUBA 6200,00
DIREKTNO PREKRIVANJE PULPE 3700,00
IZBELJIVANJE ZUBA U ORDINACIJI (NA ZUBIMA JEDNE VILICE) 12400,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Preventivna i dečija stomatologija

Preventivna i dečija stomatologija

ZALIVANJE FISURA 1250,00
VAĐENJE MLEČNOG ZUBA 1250,00
ENDODONTSKI TRETMAN 2000,00
IMPREGNACIJA ZUBA PASTAMA 1900,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Parodontologija

Parodontologija

UKLANJANJE ZUBNIH NASLAGA SA EDUKACIJOM O ORALNOJ HIGIJENI 2500,00
TERAPIJA PARODONTALNIH DŽEPOVA PO ZUBU 2500,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

RUTINSKO VAĐENJE ZUBA 2500,00
HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA 8700,00
INCIZIJA ABSCESA 1250,00
TERAPIJA ALVEOLITISA PO SEANSI 1900,00
HIRURŠKI TRETMAN PO ZUBU 8700,00
CISTEKTOMIJA 14900,00
FRENEKTOMIJA 8700,00
VAĐENJE IMPAKTIRANOG ZUBA 12400,00
MEHANIČKA HEMOSTAZA 4350,00
HIRURŠKO ZATVARANJE SINUSA 18600,00
NIVELACIJA GREBENA 18600,00
PRODUBLJIVANJE FORNIKSA 19800,00
DVOFAZNI IMPLANT 86800,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Protetika

Protetika

TOTALNA AKRILATNA PROTEZA 37200,00
PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA 31000,00
PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA 43500,00
IMEDIJATNA PROTEZA 31000,00
TOTALNA PROTEZA SA METALNOM BAZOM 43500,00
PARCIJALNA PROTEZA SA JEDNIM ZUBOM 8680,00
UGRADNJA ATEČMENA PO PARU 25000,00
UKLANJANJE STARE KRUNE 1250,00
DIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE 5000,00
IINDIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE 12400,00
REPARATURA JEDNOG ZUBA U PROTEZI 5000,00
PRIVREMENA KRUNA 2500,00
UGRADNJA DOLDLER PREČKE 14900,00
METALO-KERAMIČKA KRUNA 12400,00
BEZMETALNA KERAMIKA 31000,00
FIBERGLAS NADOGRADNJA 5600,00
LIVENA NADOGRADNJA 5000,00
NAGRIZNA PLOČA 12400,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Ortodoncija

 Ortodoncija

MONOBLOK 49600,00 APARAT ZA ŠIRENJE NEPČANOG LUKA 37500,00 FIKSNI APARAT PO VILICI 93000,00 ZAMENA PRSTENA 3700,00 ZAMENA LUKA 3700,00 BRADNA KAPA 7500,00 RETENCIONA FOLIJA PO VILICI 15000,00 FOLIJA ZA POMERANJE ZUBA PO VILICI 25000,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

SR
Image
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR LJILJANA PANAJOTOVIĆ

ABOUT USPoverenje, sigurnost i tradicija! Za blistav osmeh i zdravlje vaših zuba! Stomatološka ordinacija dr Panajotović
Dobro došli u stomatološku ordinaciju dr Panajotović, specijalizovanu za pružanje usluga iz domena zubne implantologije i oralne hirurgije. Ordinaciju vodi dr Ljiljana Panajotović sa više od trideset godina iskustva.
Naša poslovna filozofija zasniva se na stručnom i kvalitetnom pristupu svakom pacijentu pojedinačno. Zahvaljujući konstantnom stručnom usavršavanju kao i praćenju najnovijih svetskih trendova i dostignuća, ordinacija dr Panajotović predložiće Vam najbolje rešenje iz domena zubne implantologije, oralne hirurgije, protetike, paradontologije, ortodoncije, rekonstruktivne stomatologije, primenom najsavremenijih uvoznih materijala, koji prate moderne svetske standarde.
Višedecenijsko iskustvo i saradnja sa najeminentnijim stručnjacima iz zemlje i inostranstva iz svih oblasti stomatologije, uz konstantnu edukaciju i posvećenost imaju za rezultat više od 10.000 zadovoljnih pacijenata. Kompletne stomatološke usluge se mogu zakazati u najkraćem mogućem roku tokom celog dana. Uz besplatni pregled i savremenu dijagnostiku dobićete savet kako da na najbolji način rešite svoj zdravstveni problem u skladu sa Vašim zahtevima i Vašim mogućnostima.

CONTACT

Working time (working days): 09:00-19:00
: Sinđelićeva 8, Vračar
City: Beogard
Telephone: +381 11 2455 166
Mobile: +381 64 2199 867
Email: ljiljana@stomatoloska-ordinacija.org
Web: http://www.stomatoloska-ordinacija.org/

OUR LOCATION

Get directions

FOLLOW US

SAVE vCARD

Press Save vCard and contact will be automatically saved

Stomatološki pregled

Stomatološki pregled

STOMATOLOŠKI PREGLED 1250,00
UKLANJANJE MEKIH I ČVRSTIH NASLAGA NA ZUBIMA 2500,00
KONZERVATIVNA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA
LOKALNA ANESTEZIJA 1250,00
REVIZIJA JEDNOKORENOG ZUBA 3700,00
JEDNOPOVRŠINSKI KOMPOZITNI ISPUN 2800,00
DVOPOVRŠINSKI KOMPOZITNI ISPUN 3100,00
TROPOVRŠINSKI KOMPOZITNI ISPUN 3700,00
ENDODONTSKO LEČENJE JEDNOKORENOG ZUBA 4350.00
ENDODONTSKO LEČENJE DVOKORENOG ZUBA 5000,00
ENDODONTSKO LEČENJE VIŠEKORENOG ZUBA 6200,00
DIREKTNO PREKRIVANJE PULPE 3700,00
IZBELJIVANJE ZUBA U ORDINACIJI (NA ZUBIMA JEDNE VILICE) 12400,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Preventivna i dečija stomatologija

Preventivna i dečija stomatologija

ZALIVANJE FISURA 1250,00
VAĐENJE MLEČNOG ZUBA 1250,00
ENDODONTSKI TRETMAN 2000,00
IMPREGNACIJA ZUBA PASTAMA 1900,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Parodontologija

Parodontologija

UKLANJANJE ZUBNIH NASLAGA SA EDUKACIJOM O ORALNOJ HIGIJENI 2500,00
TERAPIJA PARODONTALNIH DŽEPOVA PO ZUBU 2500,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija

RUTINSKO VAĐENJE ZUBA 2500,00
HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA 8700,00
INCIZIJA ABSCESA 1250,00
TERAPIJA ALVEOLITISA PO SEANSI 1900,00
HIRURŠKI TRETMAN PO ZUBU 8700,00
CISTEKTOMIJA 14900,00
FRENEKTOMIJA 8700,00
VAĐENJE IMPAKTIRANOG ZUBA 12400,00
MEHANIČKA HEMOSTAZA 4350,00
HIRURŠKO ZATVARANJE SINUSA 18600,00
NIVELACIJA GREBENA 18600,00
PRODUBLJIVANJE FORNIKSA 19800,00
DVOFAZNI IMPLANT 86800,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Protetika

Protetika

TOTALNA AKRILATNA PROTEZA 37200,00
PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA 31000,00
PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA 43500,00
IMEDIJATNA PROTEZA 31000,00
TOTALNA PROTEZA SA METALNOM BAZOM 43500,00
PARCIJALNA PROTEZA SA JEDNIM ZUBOM 8680,00
UGRADNJA ATEČMENA PO PARU 25000,00
UKLANJANJE STARE KRUNE 1250,00
DIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE 5000,00
IINDIREKTNO PODLAGANJE PROTEZE 12400,00
REPARATURA JEDNOG ZUBA U PROTEZI 5000,00
PRIVREMENA KRUNA 2500,00
UGRADNJA DOLDLER PREČKE 14900,00
METALO-KERAMIČKA KRUNA 12400,00
BEZMETALNA KERAMIKA 31000,00
FIBERGLAS NADOGRADNJA 5600,00
LIVENA NADOGRADNJA 5000,00
NAGRIZNA PLOČA 12400,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Ortodoncija

 Ortodoncija

MONOBLOK 49600,00 APARAT ZA ŠIRENJE NEPČANOG LUKA 37500,00 FIKSNI APARAT PO VILICI 93000,00 ZAMENA PRSTENA 3700,00 ZAMENA LUKA 3700,00 BRADNA KAPA 7500,00 RETENCIONA FOLIJA PO VILICI 15000,00 FOLIJA ZA POMERANJE ZUBA PO VILICI 25000,00

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta