EN
Image
STICO

O NAMAAgencija StiCo, nastala je kao rezultat dugogodišnjeg rada i stečenih znanja i kompetencija kroz formalno obrazovanje i velikih broj stručnih edukacija u oblastima prodaje, upravljanju i rukovođenju finansijama , knjigovodstvu i računovostvu, kao i izrada poslovnih projekata i njihovog sprovođenja, ali i mnogih drugih poslovnih znanja i veština kako teoretskih tako i praktičnih, primenljivih u praksi.

KONTAKT

Adresa: Narodnog Fronta 147
Grad: Temerin
Telefon: +381 21 843 000
Mobilni: +381 63 527 550
Fax: +381 21 843 000
Email: office.stico@gmail.com
Web sajt: http://www.stico.rs

KAKO DO NAS

Nađi putanju

PRATITE NAS

Zapratite nas na društvenim mrežama!

SAČUVAJ vCARD

Pritisnite dugme Sačuvaj vCard i kontakt će automatski biti sačuvan

Prva konsultacija

Prva konsultacija

Našu poslovnu saradnju možemo uspostaviti prvom konsultacijom. Prva konsultacija nam omućava da sagledamo naše I Vaše, međusobne, potencijale za buduću saradnju. Na taj način možemo se približiti u rešavanju Vaših strateških poslovnih ciljeva , postavljanju strategije poslovanja, ili definisanju Vaših ličnih ciljeva. Za sve nepoznanice u Vašem poslovanju i postavljanju životnih I poslovnih ciljeva kao I njihovoj realizaciji možete se i edukovati i sami bez konsultacija donositi odluke. Odluke u svakom slučaju donosite sami ili za to prenosite odgvornost na menadžement. U svakom slučaju konultantske usluge su poželjne da bi ste smanjili riziki svog poslovanja. Kako god da okrenete sa nama je ne moguće imati drugu konsultaciju bez PRVE KONSULTACIJE

Powered by: Moja Vizit Karta

Standardi

Standardi

Bezbroj je standarda I modela poslovanja koji mogu doneti boljitak Vašem biznisu. Naša procena je da Vaša organizacija u okviru standarda iso 9001 može značajno popraviti Vašu sliku, ali i sliku Vaših klijenata o vašoj kompaniji. Sertifikacija za bilo koji standard zahteva sredstva, ali nije neophodno da sertifikujete standarde zbog drugih I zbog vešeg pogleda na posao Vi možete urediti Vaše poslovanje u skladu sa nekim od standarda ilikombinacijom standarda radi budućeg uspeha firme.Vaša orijentacija ka posebnim tržištima definiše standard koji ćete implementirati. STANDARDI

Powered by: Moja Vizit Karta

Analize

Analize

Analize predstavljaju sagledavanje trenutnog stanja u kome se Vaš biznis nalazi, kao i uspešnost u prošlom vremenu sa ciljem što uspešnije projekcije Vaših budućih koraka I odluka . Naravno da to I ptice na grani znaju. Ipak usmerena analiza u skladu sa budućim strateškim pravcima razvoja Vaše kompanije veoma je bitna za postizanje zacrtanih ciljeva.Kritčki pogled na potrebne analize , isključiće dobijanje podataka koji su za Vas neupotrebljivi ili malo upotrebljivi . Vi najbolje poznajete svoj biznis ipak drugi I Vi ćete dati impuls toku analize u zavisnosti od ciljeva prema kojima želite da se krećete. Drugi ugao gledanja , ili više njih , može Vam značajno otvoriti poslovne ali i privatne vidike otvoriti nove perspektive razvoja kao I ideje za dostizanje ciljeva. ANALIZE

Powered by: Moja Vizit Karta

Biznis plan

Biznis plan

Vi svakodnevno planirate svoje aktivnosti I pravite biznis plan. Biznis plan je ključan za uspešan start ali I razvoj biznisa. Plan treba da sadrži sve elemente koji su neophodni da bi sagledali budući događaji, smanjili rizici, predvideli tokovi novca, povećanja I smenjenja cena, napravila finansijska projekcija prodaje , troškova I ostalih činilaca jednog biznisa.Biznis plan neophodan je pre svega da bi ste Vi znali kuda se krećete, pa tek onda investitorima , bankama I sl. Ako želite ozbiljno da radite , morate imati zaista ozbiljan I kompleksan pristup izradi vašeg plana pre svega zbog Vas. Biznis plan uglavnom sadrži ključne momemnte USPEHA ili NEUSPEHA posla I ti momenti su vrhunske poslovne tajne koje treba čuvati.Mi Vam garantujemo diskreciju. BIZNIS PLAN

Powered by: Moja Vizit Karta

Unapređenje prodaje

Unapređenje prodaje

Ključni momenat svakog biznisa jeste prodaja. Ukoliko tržište ne prepoznaje Vaš proizvod ili uslugu Vi nećete imati dovoljan povrat uloženog novca I tako će Vaš biznis da klizi na dole. Prodaja je složen proces koji sadrži u sebi svaki segment Vaše firme koji se odražava ne samo kroz cenu već I mnoge druge činioce. Da li uopšte imate proces PRODAJE , da li kontrolišete proces prodaje, da li brinete o svojim kupcima, da li uspešno merite vrednosti koje utiču na uspešnost Vaše prodaje. Da li sami radite prodaju ili imate profesionalce prodavce, da li posećujete obuke I trenigne za prodavce, I prodaju, da li školujete svoje zaposlene u prodaji…? Čuvena pitanja. Šta ako obučim svoje ljude za prodaju a oni odu? Šta ako ih ništa ne naučite a oni ostanu? Saznajte više sa nama o PRODAJI.

Powered by: Moja Vizit Karta

Projekti EU

Projekti  EU

Nije uopšte bitno da li mi verujemo u EU ili ne, bitno je da EU ima sredstva koja mogu podstaći naš biznis.Svet je postao globalbo tržšte a EU je investitor , a investitore nikako ne treba odbijati, posebno ako na taj način podižemo sopstvene kapacitete za razvoj našeg biznisa I privatno. StiCo sarađuje sa partnerskim konsultantskim kućama i pojedincima i zajednički učestvuje u realizaciji EU poprjekata. Osnvni fokus StiCo je IPA program. Vaše interesovanje prijavite EU PROJEKTI

Powered by: Moja Vizit Karta

Jpp - Koncesije

Jpp - Koncesije

Zakon o JPP i koncesijama daje odličan okvir za saradnju lokalnih samouprava, javnih preduzeća, I drugih pravnih lica u vlasništvu Republike Srbije sa privatnim investitorima , a radi mobilisanja nedovoljno aktivnih I nekativnih resursa zajednice. ESCO projekti su prvi koji odmah daju lako vidljive rezultate. StiCo raspolaže portfoliom kompanija koje su spremne odmah ulagati NOVAC. Konsultantske usluge za pripremu dokumentacije za JN, kao I sve druge faze u procesu realizacije projekta JPP može podržati i omogućiti StiCo. Edukaciju na temu JPP u okviru Vaše lokalne samouprave oragnizujemo na bazi minimu deset osoba u Vašim prostorijama, prema dogovoru u zavisnosti od Vaših potreba. Kotizacije za seminare nisu predmet javne nabavke. JPP I KONCESIJE

Powered by: Moja Vizit Karta

IT consalting

IT consalting

Jedan od ključnih činilica uspešnog poslovanja jeste način donošenje poslovnih odluka. Ne možete upravljati sa onim što ne možete izmeriti. Zato predlažemo da Vaša druga odluka , nakon PRVE KONSULTACIJE, svakako bude sagledavanje Infromacionih tehnologija koje koristite za sakupljanje I obradu podataka , kao i prateće infrastrukture , opreme , softwera ali I kadrova koji servisiraju Vaš IT. Sistematično uređeni podaci postaju informacije na osnovu kojih se mogu donositi ispravne I pravovremene odluke . Celokupno poslovanja koje prate savremena znanja iz poslovanja, poslovnih procesa, finansija I drugih nezaobilaznih poslovnih KNOW HOW tehnika I tehnologija treba da budu usaglašeni sa savremnim IT tehnologijama . Naš stručni tim može preispitati svaki izazov I preporučiti najbolje rešenje. IT KONSALTING

Powered by: Moja Vizit Karta

Edukacije

Edukacije

Učenje je neophodan proces ukoliko želite da napredujete. Napredovati možete kao ličnosti, a potom možete učiniti i Vaš posao boljim. Često poslovi prerastu početne mogućnosti preduzetnika. Zato je neophodno usavršavati se. Po posebnim programima mi možemo održati edukacije u saradnji sa našim saradnicima i partnerskim firmama u svakom segmentu života i poslovanja.Kada učite stičete veštine i znanja pomoću kojih možete sami realizovati Vaše planove. Mi ćemo Vam preporučiti seminare u kurseve za koje nismo kvalifikovani. Seminare i treninge organizujemo prema Vašim potrebama . Edukacije mogu biti organizovane za pojedince, manje grupe, u našem prostoru ili u Vašem prostoru, sa našom ili Vašom opremom. EDUKACIJE

Powered by: Moja Vizit Karta

Vaš poseban zahtev

Vaš poseban zahtev

Mi znamo da je svaki biznis specifičan i zato smatramo da bi i Vaši zahtevi trebali biti specifični. Vaša različitost je ono što je Vaša dodata vrednost Vašim proizvodima i uslugama na tržištu. Vaša težnja ka različitim tržištima , dizajnom , ciljnim grupama, dodatoj vrednosti proizvodu definiše i posebne zahteve kada su u pitanju konsultantske usluge. Ako tražite konsultante da se slože sa Vašim mišljenjem onda Vam oni nisu ni potrebni. Konsultanti će Vam dati nepristrasno mišljenje i savet koje može zahtevati od Vas značajne promene i dotaći Vašu sujetu, ali i učiniti Vaš biznis uspešnijim. U uslovima korektnog poslovanja diskrecija sa kojom nastupamo garantuje Vam sigurnost i diskreciju naših međusobnih razgovora Mi cenimo da bi Vaš poseban zahtev uvek bio najbolje rešenje. Ni sa nama ni sa bilo kojim konsultantom Vi nikada ne gubite.IZVOZ...možda je to Vaš i NAŠ IZAZOV.

Powered by: Moja Vizit Karta

Moralni kodeks

Moralni kodeks

Vaša očekivanja i naše mogućnosti bi trebalo da se slože. Mi ćemo raditi za Vas ako zajednički budemo procenili da možemo ispuniti Vaša učekivanja. Zato mi nećemo insistirati na tome da prihvatite baš naše savete, kao što bi to možda neki drugi insistirali želeći da po svaku cenu prodaju svoju uslugu. Naše vreme i znanje je dragoceno nama i našim klijentima, kao i Vama Vaše vreme. Da bi smo prepoznali mogućnosti potencijale i obim zajedničke saradnje mi predlažemo prvu konsultaciju.VREME JE NOVAC

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta

SR
Image
STICO

ABOUT USAgencija StiCo, nastala je kao rezultat dugogodišnjeg rada i stečenih znanja i kompetencija kroz formalno obrazovanje i velikih broj stručnih edukacija u oblastima prodaje, upravljanju i rukovođenju finansijama , knjigovodstvu i računovostvu, kao i izrada poslovnih projekata i njihovog sprovođenja, ali i mnogih drugih poslovnih znanja i veština kako teoretskih tako i praktičnih, primenljivih u praksi.

CONTACT

: Narodnog Fronta 147
City: Temerin
Telephone: +381 21 843 000
Mobile: +381 63 527 550
Fax: +381 21 843 000
Email: office.stico@gmail.com
Web: http://www.stico.rs

OUR LOCATION

Get directions

FOLLOW US

Follow us on social networks!

SAVE vCARD

Press Save vCard and contact will be automatically saved

Prva konsultacija

Prva konsultacija

Našu poslovnu saradnju možemo uspostaviti prvom konsultacijom. Prva konsultacija nam omućava da sagledamo naše I Vaše, međusobne, potencijale za buduću saradnju. Na taj način možemo se približiti u rešavanju Vaših strateških poslovnih ciljeva , postavljanju strategije poslovanja, ili definisanju Vaših ličnih ciljeva. Za sve nepoznanice u Vašem poslovanju i postavljanju životnih I poslovnih ciljeva kao I njihovoj realizaciji možete se i edukovati i sami bez konsultacija donositi odluke. Odluke u svakom slučaju donosite sami ili za to prenosite odgvornost na menadžement. U svakom slučaju konultantske usluge su poželjne da bi ste smanjili riziki svog poslovanja. Kako god da okrenete sa nama je ne moguće imati drugu konsultaciju bez PRVE KONSULTACIJE

Powered by: Moja Vizit Karta

Standardi

Standardi

Bezbroj je standarda I modela poslovanja koji mogu doneti boljitak Vašem biznisu. Naša procena je da Vaša organizacija u okviru standarda iso 9001 može značajno popraviti Vašu sliku, ali i sliku Vaših klijenata o vašoj kompaniji. Sertifikacija za bilo koji standard zahteva sredstva, ali nije neophodno da sertifikujete standarde zbog drugih I zbog vešeg pogleda na posao Vi možete urediti Vaše poslovanje u skladu sa nekim od standarda ilikombinacijom standarda radi budućeg uspeha firme.Vaša orijentacija ka posebnim tržištima definiše standard koji ćete implementirati. STANDARDI

Powered by: Moja Vizit Karta

Analize

Analize

Analize predstavljaju sagledavanje trenutnog stanja u kome se Vaš biznis nalazi, kao i uspešnost u prošlom vremenu sa ciljem što uspešnije projekcije Vaših budućih koraka I odluka . Naravno da to I ptice na grani znaju. Ipak usmerena analiza u skladu sa budućim strateškim pravcima razvoja Vaše kompanije veoma je bitna za postizanje zacrtanih ciljeva.Kritčki pogled na potrebne analize , isključiće dobijanje podataka koji su za Vas neupotrebljivi ili malo upotrebljivi . Vi najbolje poznajete svoj biznis ipak drugi I Vi ćete dati impuls toku analize u zavisnosti od ciljeva prema kojima želite da se krećete. Drugi ugao gledanja , ili više njih , može Vam značajno otvoriti poslovne ali i privatne vidike otvoriti nove perspektive razvoja kao I ideje za dostizanje ciljeva. ANALIZE

Powered by: Moja Vizit Karta

Biznis plan

Biznis plan

Vi svakodnevno planirate svoje aktivnosti I pravite biznis plan. Biznis plan je ključan za uspešan start ali I razvoj biznisa. Plan treba da sadrži sve elemente koji su neophodni da bi sagledali budući događaji, smanjili rizici, predvideli tokovi novca, povećanja I smenjenja cena, napravila finansijska projekcija prodaje , troškova I ostalih činilaca jednog biznisa.Biznis plan neophodan je pre svega da bi ste Vi znali kuda se krećete, pa tek onda investitorima , bankama I sl. Ako želite ozbiljno da radite , morate imati zaista ozbiljan I kompleksan pristup izradi vašeg plana pre svega zbog Vas. Biznis plan uglavnom sadrži ključne momemnte USPEHA ili NEUSPEHA posla I ti momenti su vrhunske poslovne tajne koje treba čuvati.Mi Vam garantujemo diskreciju. BIZNIS PLAN

Powered by: Moja Vizit Karta

Unapređenje prodaje

Unapređenje prodaje

Ključni momenat svakog biznisa jeste prodaja. Ukoliko tržište ne prepoznaje Vaš proizvod ili uslugu Vi nećete imati dovoljan povrat uloženog novca I tako će Vaš biznis da klizi na dole. Prodaja je složen proces koji sadrži u sebi svaki segment Vaše firme koji se odražava ne samo kroz cenu već I mnoge druge činioce. Da li uopšte imate proces PRODAJE , da li kontrolišete proces prodaje, da li brinete o svojim kupcima, da li uspešno merite vrednosti koje utiču na uspešnost Vaše prodaje. Da li sami radite prodaju ili imate profesionalce prodavce, da li posećujete obuke I trenigne za prodavce, I prodaju, da li školujete svoje zaposlene u prodaji…? Čuvena pitanja. Šta ako obučim svoje ljude za prodaju a oni odu? Šta ako ih ništa ne naučite a oni ostanu? Saznajte više sa nama o PRODAJI.

Powered by: Moja Vizit Karta

Projekti EU

Projekti  EU

Nije uopšte bitno da li mi verujemo u EU ili ne, bitno je da EU ima sredstva koja mogu podstaći naš biznis.Svet je postao globalbo tržšte a EU je investitor , a investitore nikako ne treba odbijati, posebno ako na taj način podižemo sopstvene kapacitete za razvoj našeg biznisa I privatno. StiCo sarađuje sa partnerskim konsultantskim kućama i pojedincima i zajednički učestvuje u realizaciji EU poprjekata. Osnvni fokus StiCo je IPA program. Vaše interesovanje prijavite EU PROJEKTI

Powered by: Moja Vizit Karta

Jpp - Koncesije

Jpp - Koncesije

Zakon o JPP i koncesijama daje odličan okvir za saradnju lokalnih samouprava, javnih preduzeća, I drugih pravnih lica u vlasništvu Republike Srbije sa privatnim investitorima , a radi mobilisanja nedovoljno aktivnih I nekativnih resursa zajednice. ESCO projekti su prvi koji odmah daju lako vidljive rezultate. StiCo raspolaže portfoliom kompanija koje su spremne odmah ulagati NOVAC. Konsultantske usluge za pripremu dokumentacije za JN, kao I sve druge faze u procesu realizacije projekta JPP može podržati i omogućiti StiCo. Edukaciju na temu JPP u okviru Vaše lokalne samouprave oragnizujemo na bazi minimu deset osoba u Vašim prostorijama, prema dogovoru u zavisnosti od Vaših potreba. Kotizacije za seminare nisu predmet javne nabavke. JPP I KONCESIJE

Powered by: Moja Vizit Karta

IT consalting

IT consalting

Jedan od ključnih činilica uspešnog poslovanja jeste način donošenje poslovnih odluka. Ne možete upravljati sa onim što ne možete izmeriti. Zato predlažemo da Vaša druga odluka , nakon PRVE KONSULTACIJE, svakako bude sagledavanje Infromacionih tehnologija koje koristite za sakupljanje I obradu podataka , kao i prateće infrastrukture , opreme , softwera ali I kadrova koji servisiraju Vaš IT. Sistematično uređeni podaci postaju informacije na osnovu kojih se mogu donositi ispravne I pravovremene odluke . Celokupno poslovanja koje prate savremena znanja iz poslovanja, poslovnih procesa, finansija I drugih nezaobilaznih poslovnih KNOW HOW tehnika I tehnologija treba da budu usaglašeni sa savremnim IT tehnologijama . Naš stručni tim može preispitati svaki izazov I preporučiti najbolje rešenje. IT KONSALTING

Powered by: Moja Vizit Karta

Edukacije

Edukacije

Učenje je neophodan proces ukoliko želite da napredujete. Napredovati možete kao ličnosti, a potom možete učiniti i Vaš posao boljim. Često poslovi prerastu početne mogućnosti preduzetnika. Zato je neophodno usavršavati se. Po posebnim programima mi možemo održati edukacije u saradnji sa našim saradnicima i partnerskim firmama u svakom segmentu života i poslovanja.Kada učite stičete veštine i znanja pomoću kojih možete sami realizovati Vaše planove. Mi ćemo Vam preporučiti seminare u kurseve za koje nismo kvalifikovani. Seminare i treninge organizujemo prema Vašim potrebama . Edukacije mogu biti organizovane za pojedince, manje grupe, u našem prostoru ili u Vašem prostoru, sa našom ili Vašom opremom. EDUKACIJE

Powered by: Moja Vizit Karta

Vaš poseban zahtev

Vaš poseban zahtev

Mi znamo da je svaki biznis specifičan i zato smatramo da bi i Vaši zahtevi trebali biti specifični. Vaša različitost je ono što je Vaša dodata vrednost Vašim proizvodima i uslugama na tržištu. Vaša težnja ka različitim tržištima , dizajnom , ciljnim grupama, dodatoj vrednosti proizvodu definiše i posebne zahteve kada su u pitanju konsultantske usluge. Ako tražite konsultante da se slože sa Vašim mišljenjem onda Vam oni nisu ni potrebni. Konsultanti će Vam dati nepristrasno mišljenje i savet koje može zahtevati od Vas značajne promene i dotaći Vašu sujetu, ali i učiniti Vaš biznis uspešnijim. U uslovima korektnog poslovanja diskrecija sa kojom nastupamo garantuje Vam sigurnost i diskreciju naših međusobnih razgovora Mi cenimo da bi Vaš poseban zahtev uvek bio najbolje rešenje. Ni sa nama ni sa bilo kojim konsultantom Vi nikada ne gubite.IZVOZ...možda je to Vaš i NAŠ IZAZOV.

Powered by: Moja Vizit Karta

Moralni kodeks

Moralni kodeks

Vaša očekivanja i naše mogućnosti bi trebalo da se slože. Mi ćemo raditi za Vas ako zajednički budemo procenili da možemo ispuniti Vaša učekivanja. Zato mi nećemo insistirati na tome da prihvatite baš naše savete, kao što bi to možda neki drugi insistirali želeći da po svaku cenu prodaju svoju uslugu. Naše vreme i znanje je dragoceno nama i našim klijentima, kao i Vama Vaše vreme. Da bi smo prepoznali mogućnosti potencijale i obim zajedničke saradnje mi predlažemo prvu konsultaciju.VREME JE NOVAC

Powered by: Moja Vizit Karta

Powered by: Moja Vizit Karta